logo
 • 奉和袭美寄滑州李副使员外
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  奉和袭美寄滑州李副使员外原文

  洛生闲咏正抽毫,忽傍旌旗著战袍。檄下连营皆破胆,
  剑离孤匣欲吹毛。清秋月色临军垒,半夜淮声入贼壕。
  除却征南为上将,平徐功业更谁高。

  奉和袭美寄滑州李副使员外拼音解读

  luò shēng xián yǒng zhèng chōu háo ,hū bàng jīng qí zhe zhàn páo 。xí xià lián yíng jiē pò dǎn ,
  jiàn lí gū xiá yù chuī máo 。qīng qiū yuè sè lín jun1 lěi ,bàn yè huái shēng rù zéi háo 。
  chú què zhēng nán wéi shàng jiāng ,píng xú gōng yè gèng shuí gāo 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  564 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!