logo
 • 寄茅山何威仪二首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  寄茅山何威仪二首原文

  大小三峰次九华,灵踪今尽属何家。汉时仙上云巅鹤,
  蜀地春开洞底花。闲傍积岚寻瀑眼,便凌残雪探芝芽。
  年来已奉黄庭教,夕炼腥魂晓吸霞。
  曾向人间拜节旄,乍疑因梦到仙曹。身轻曳羽霞襟狭,
  髻耸峨烟鹿帻高。山暖不荤峰上薤,水寒仍落洞中桃。
  从闻此日搜奇话,转觉魂飞夜夜劳。

  寄茅山何威仪二首拼音解读

  dà xiǎo sān fēng cì jiǔ huá ,líng zōng jīn jìn shǔ hé jiā 。hàn shí xiān shàng yún diān hè ,
  shǔ dì chūn kāi dòng dǐ huā 。xián bàng jī lán xún bào yǎn ,biàn líng cán xuě tàn zhī yá 。
  nián lái yǐ fèng huáng tíng jiāo ,xī liàn xīng hún xiǎo xī xiá 。
  céng xiàng rén jiān bài jiē máo ,zhà yí yīn mèng dào xiān cáo 。shēn qīng yè yǔ xiá jīn xiá ,
  jì sǒng é yān lù zé gāo 。shān nuǎn bú hūn fēng shàng xiè ,shuǐ hán réng luò dòng zhōng táo 。
  cóng wén cǐ rì sōu qí huà ,zhuǎn jiào hún fēi yè yè láo 。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  656 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度