logo
 • 顷自桐江得一钓车以袭美乐烟波之思因出以为玩…酬答
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  顷自桐江得一钓车以袭美乐烟波之思因出以为玩…酬答原文

  旋屈金钩劈翠筠,手中盘作钓鱼轮。忘情不效孤醒客,
  有意闲窥百丈鳞。雨似轻埃时一起,云如高盖强相亲。
  任他华毂低头笑,此地终无覆败人。
  曾招渔侣下清浔,独茧初随一锤深。细辗烟华无辙迹,
  静含风力有车音。相呼野饭依芳草,迭和山歌逗远林。
  得失任渠但取乐,不曾生个是非心。
  病来悬著脆缗丝,独喜高情为我持。数幅尚凝烟雨态,
  三篇能赋蕙兰词。云深石静闲眠稳,月上江平放溜迟。
  第一莫教谙此境,倚天功业待君为。

  顷自桐江得一钓车以袭美乐烟波之思因出以为玩…酬答拼音解读

  xuán qū jīn gōu pī cuì jun1 ,shǒu zhōng pán zuò diào yú lún 。wàng qíng bú xiào gū xǐng kè ,
  yǒu yì xián kuī bǎi zhàng lín 。yǔ sì qīng āi shí yī qǐ ,yún rú gāo gài qiáng xiàng qīn 。
  rèn tā huá gū dī tóu xiào ,cǐ dì zhōng wú fù bài rén 。
  céng zhāo yú lǚ xià qīng xún ,dú jiǎn chū suí yī chuí shēn 。xì niǎn yān huá wú zhé jì ,
  jìng hán fēng lì yǒu chē yīn 。xiàng hū yě fàn yī fāng cǎo ,dié hé shān gē dòu yuǎn lín 。
  dé shī rèn qú dàn qǔ lè ,bú céng shēng gè shì fēi xīn 。
  bìng lái xuán zhe cuì mín sī ,dú xǐ gāo qíng wéi wǒ chí 。shù fú shàng níng yān yǔ tài ,
  sān piān néng fù huì lán cí 。yún shēn shí jìng xián mián wěn ,yuè shàng jiāng píng fàng liū chí 。
  dì yī mò jiāo ān cǐ jìng ,yǐ tiān gōng yè dài jun1 wéi 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  550 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!