logo
 • 和袭美新秋即事次韵三首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  和袭美新秋即事次韵三首原文

  心似孤云任所之,世尘中更有谁知。愁寻冷落惊双鬓,
  病得清凉减四支。怀旧药溪终独往,宿枯杉寺已频期。
  兼须为月求高处,即是霜轮杀满时。
  帆楫衣裳尽钓徒,往来踪迹遍三吴。闲中展卷兴亡小,
  醉后题诗点画粗。松岛伴谭多道气,竹窗孤梦岂良图。
  还须待致升平了,即往扁舟放五湖。
  声利从来解破除,秋滩唯忆下桐庐。鸬鹚阵合残阳少,
  蜻蛚吟高冷雨疏。辩伏南华论指指,才非玄晏借书书。
  当时任使真堪笑,波上三年学炙鱼。

  和袭美新秋即事次韵三首拼音解读

  xīn sì gū yún rèn suǒ zhī ,shì chén zhōng gèng yǒu shuí zhī 。chóu xún lěng luò jīng shuāng bìn ,
  bìng dé qīng liáng jiǎn sì zhī 。huái jiù yào xī zhōng dú wǎng ,xiǔ kū shān sì yǐ pín qī 。
  jiān xū wéi yuè qiú gāo chù ,jí shì shuāng lún shā mǎn shí 。
  fān jí yī shang jìn diào tú ,wǎng lái zōng jì biàn sān wú 。xián zhōng zhǎn juàn xìng wáng xiǎo ,
  zuì hòu tí shī diǎn huà cū 。sōng dǎo bàn tán duō dào qì ,zhú chuāng gū mèng qǐ liáng tú 。
  hái xū dài zhì shēng píng le ,jí wǎng biǎn zhōu fàng wǔ hú 。
  shēng lì cóng lái jiě pò chú ,qiū tān wéi yì xià tóng lú 。lú cí zhèn hé cán yáng shǎo ,
  qīng liè yín gāo lěng yǔ shū 。biàn fú nán huá lùn zhǐ zhǐ ,cái fēi xuán yàn jiè shū shū 。
  dāng shí rèn shǐ zhēn kān xiào ,bō shàng sān nián xué zhì yú 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  440 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度