logo
 • 和袭美钓侣二章
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  和袭美钓侣二章原文

  一艇轻撶看晓涛,接z5抛下漉春醪。
  相逢便倚蒹葭泊,更唱菱歌擘蟹螯。
  雨后沙虚古岸崩,鱼梁移入乱云层。
  归时月堕汀洲暗,认得妻儿结网灯。

  和袭美钓侣二章拼音解读

  yī tǐng qīng huá kàn xiǎo tāo ,jiē z5pāo xià lù chūn láo 。
  xiàng féng biàn yǐ jiān jiā bó ,gèng chàng líng gē bò xiè áo 。
  yǔ hòu shā xū gǔ àn bēng ,yú liáng yí rù luàn yún céng 。
  guī shí yuè duò tīng zhōu àn ,rèn dé qī ér jié wǎng dēng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  331 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!