logo
 • 南北史感遇十首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  南北史感遇十首原文

  雨淋麟阁名臣画,雪卧龙庭猛将碑。
  不用黄金铸侯印,尽输公子买蛾眉。
  汉世频封万户侯,云台空峻谢风流。
  江南不有名儒相,齿冷中原笑未休。
  天风斡海怒长鲸,永固南来百万兵。
  若向沧洲犹笑傲,江山虚有石头城。
  花迷公子玉楼恩,镜弄佳人红粉春。
  不信关山劳远戍,绮罗香外任行尘。
  兵围梁殿金瓯破,火发陈宫玉树摧。
  奸佞岂能惭误国,空令怀古更徘徊。
  行乐最宜连夜景,太平方觉有春风。
  千金尽把酬歌舞,犹胜三边赏战功。
  桃芳李艳年年发,羌管蛮弦处处多。
  海上应无三岛路,人间惟有一声歌。
  佳人自折一枝红,把唱新词曲未终。
  惟向眼前怜易落,不如抛掷任春风。
  景阳楼下花钿镜,玄武湖边锦绣旗。
  昔日繁华今日恨,雉媒声晚草芳时。
  乱后人间尽不平,秦川花木最伤情。
  无穷红艳红尘里,骤马分香散入营。

  南北史感遇十首拼音解读

  yǔ lín lín gé míng chén huà ,xuě wò lóng tíng měng jiāng bēi 。
  bú yòng huáng jīn zhù hóu yìn ,jìn shū gōng zǐ mǎi é méi 。
  hàn shì pín fēng wàn hù hóu ,yún tái kōng jun4 xiè fēng liú 。
  jiāng nán bú yǒu míng rú xiàng ,chǐ lěng zhōng yuán xiào wèi xiū 。
  tiān fēng wò hǎi nù zhǎng jīng ,yǒng gù nán lái bǎi wàn bīng 。
  ruò xiàng cāng zhōu yóu xiào ào ,jiāng shān xū yǒu shí tóu chéng 。
  huā mí gōng zǐ yù lóu ēn ,jìng nòng jiā rén hóng fěn chūn 。
  bú xìn guān shān láo yuǎn shù ,qǐ luó xiāng wài rèn háng chén 。
  bīng wéi liáng diàn jīn ōu pò ,huǒ fā chén gōng yù shù cuī 。
  jiān nìng qǐ néng cán wù guó ,kōng lìng huái gǔ gèng pái huái 。
  háng lè zuì yí lián yè jǐng ,tài píng fāng jiào yǒu chūn fēng 。
  qiān jīn jìn bǎ chóu gē wǔ ,yóu shèng sān biān shǎng zhàn gōng 。
  táo fāng lǐ yàn nián nián fā ,qiāng guǎn mán xián chù chù duō 。
  hǎi shàng yīng wú sān dǎo lù ,rén jiān wéi yǒu yī shēng gē 。
  jiā rén zì shé yī zhī hóng ,bǎ chàng xīn cí qǔ wèi zhōng 。
  wéi xiàng yǎn qián lián yì luò ,bú rú pāo zhì rèn chūn fēng 。
  jǐng yáng lóu xià huā diàn jìng ,xuán wǔ hú biān jǐn xiù qí 。
  xī rì fán huá jīn rì hèn ,zhì méi shēng wǎn cǎo fāng shí 。
  luàn hòu rén jiān jìn bú píng ,qín chuān huā mù zuì shāng qíng 。
  wú qióng hóng yàn hóng chén lǐ ,zhòu mǎ fèn xiāng sàn rù yíng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  272 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!