logo
 • 唐代七夕节的诗句李贺的《七夕》
  # 古诗大全 #

  原文:

   别浦今朝暗,罗帷午夜愁。鹊辞穿线月,花入曝衣楼。

   天上分金镜,人间望玉钩。钱塘苏小小,更值一年秋。

   注释:

   浦:水边。别浦:指天河。王琦云:“以其为牛女二星隔绝之地,故谓之曰别浦。”

   鹊辞句:七夕乌鹊填河成桥,以渡织女。事见应劭《风俗通义》。又七夕妇女结彩缕,穿七孔针,陈瓜果于庭除,以乞巧。事见宗懔《荆楚岁时记》。

   曝衣:古人常在七月七日曝晒衣裳。花:黎简校作“萤”。

   金镜:圆月。七夕,月未圆,故云“分金镜”,又借用陈代徐德言与妻子乐昌公主分镜的故事(《本事》),暗喻自己与妻子不能团圆。

   玉钩:状缺月,望月而冀其复圆,寓人间别而重逢意。

   苏小小:钱塘名娼,南齐时人。本诗喻其妻。

   更:全诗校:“一作又。”

   作者简介:

   李贺(790~816) ,唐代诗人,字长吉,世人称他为“诗鬼”。福昌昌谷(今河南洛阳宜阳县)人。家居福昌昌谷,后世因此称他为李昌谷。李贺长期的抑郁感伤,焦思苦吟的生活方式,贫寒家境的困扰,使得这颗唐代诗坛上闪着奇光异彩的新星,于公元816年过早地殒落了,年仅27岁。

原文:  别浦今朝暗,罗帷午夜愁。鹊辞穿线月,花入曝衣楼。  天上分金镜,人间望玉钩。钱塘苏小小,更值一年秋。  注释:  浦:水边。别浦:指天河。王琦云:“以其为牛女二星隔绝之地,故谓之曰别浦。”  鹊辞句:七夕乌鹊填河成桥,以渡织女。事见应劭《风俗通义》。又七夕...
125 阅读 朝代:   诗人:
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度