logo
 • 览皮先辈盛制,因作十韵以寄,用伸款仰
  # 古诗大全 # @ 崔璐 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  览皮先辈盛制,因作十韵以寄,用伸款仰原文

  河岳挺灵异,星辰精气殊。在人为英杰,与国作祯符。
  襄阳得奇士,俊迈真龙驹。勇果鲁仲由,文赋蜀相如。
  浑浩江海广,葩华桃李敷。小言入无间,大言塞空虚。
  几人游赤水,夫子得玄珠。鬼神争奥秘,天地惜洪炉。
  既有曾参行,仍兼君子儒。吾知上帝意,将使居黄枢。
  好保千金体,须为万姓谟。

  览皮先辈盛制,因作十韵以寄,用伸款仰拼音解读

  hé yuè tǐng líng yì ,xīng chén jīng qì shū 。zài rén wéi yīng jié ,yǔ guó zuò zhēn fú 。
  xiāng yáng dé qí shì ,jun4 mài zhēn lóng jū 。yǒng guǒ lǔ zhòng yóu ,wén fù shǔ xiàng rú 。
  hún hào jiāng hǎi guǎng ,pā huá táo lǐ fū 。xiǎo yán rù wú jiān ,dà yán sāi kōng xū 。
  jǐ rén yóu chì shuǐ ,fū zǐ dé xuán zhū 。guǐ shén zhēng ào mì ,tiān dì xī hóng lú 。
  jì yǒu céng cān háng ,réng jiān jun1 zǐ rú 。wú zhī shàng dì yì ,jiāng shǐ jū huáng shū 。
  hǎo bǎo qiān jīn tǐ ,xū wéi wàn xìng mó 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  览皮先辈盛制,因作十韵以寄,用伸款仰原文 河岳挺灵异,星辰精气殊。在人为英杰,与国作祯符。 襄阳得奇士,俊迈真龙驹。勇果鲁仲由,文赋蜀相如。 浑浩江海广,葩华桃李敷。小言入无间,大言塞空虚。 几人游赤水,夫子得玄珠。鬼神争奥秘,天地惜洪炉。 既有曾参行,仍兼君子儒。吾知上帝意,将使居黄枢。 好保千金体,须为万姓谟。 览皮先辈盛制,因作十韵以寄,用伸款仰拼音解读 hé yuè tǐng líng yì ,xīng chén jīng qì shū 。zài rén wéi yīng j
  615 阅读 朝代:唐代   诗人:崔璐   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度